KLEINTJE EASYCRATIE | EASYCRATIE  IN EEN HALF UUR

Bedrijven en organisaties lopen steeds vaker vast in een oude manier van werken. Easycratie gaat over slimmer, leuker en sneller werken. De oplossingen liggen voor het oprapen, we moeten alleen nog leren omgaan met de spelregels van de nieuwe economie. Easycratie geeft geen gouden formule, maar laat zien waar we de oplossingen kunnen vinden. Easycratie, daar kun je morgen zélf mee beginnen, dwars door de bureaucratie van je organisatie heen.

‘Easycratie’ werd in 2011 genomineerd voor Managementboek van het Jaar. Je zou kunnen concluderen dat het boek zijn tijd ver vooruit was, want inmiddels is de inhoud actueler dan ooit. ‘Kleintje Easycratie’ is de borstzak-editie, een handige samenvatting, speciaal voor diegenen die nog niet aan het grote boek toekwamen.

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. De Easycratische bibliotheek
3. Zwermen
4. Explosie van kennisontwikkeling en innovatie
5. Dynamiek en slagkracht van netwerken
6. Talent gedijt beter in netwerken dan in hiërarchieën
7. Waardebepaling
8. Zingeving
9. Easycratie in de profitsector
10. Easycratie in de non-profitsector
11. Anders werken, slimmer werken

OVER MARTIJN  ASLANDER

Martijn Aslander is professioneel lifehacker en verbinder van mensen, informatie en ideeën. In zijn publicaties en als spreker op congressen en bijeenkomsten laat hij de mogelijkheden zien van de hedendaagse netwerksamenleving. De ‘nieuwe renaissance’, waarin kennisverspreiding sneller gaat dan ooit, biedt enorme kansen voor mensen om zich bottum-up te organiseren en sneller, efficiënter en zonder bureaucratie dingen voor elkaar te krijgen.

OVER ERWIN WITTEVEEN

Erwin Witteveen is een journalist die met humor en diepgang ingewikkelde dingen in heldere taal vertelt. Als schrijver, spreker en innovatiedeskundige knaagt hij voortdurend aan vaste gewoontes en oude aannames.