EASYCRATIE | DE TOEKOMST  VAN WERKEN EN ORGANISEREN

Stel je eens voor dat je, ook in grote, logge organisaties, in een handomdraai grote vraagstukken kunt oplossen. Hoeveel tijd en frustratie zou dat schelen? Het kan: er zijn genoeg mensen die de oplossingen hebben, maar zij worden nog te vaak belemmerd door regels, hiërarchie en een gebrek aan samenwerking. Vervang de bureaucratie door de easycratie!

In ‘Easycratie’ verkennen Martijn Aslander en Erwin Witteveen de easycratische wereld. Door de opkomst van nieuwe technologieën daalt de kostprijs naar nul, en daarmee groeit het zelforganiserend vermogen van de professionals. Easycratie faciliteert dat vermogen. Maak samen met andere bevlogen professionals het verschil, ongeacht je plaats in de traditionele hiërarchie

Het probleem

Bijna elk probleem in de huidige samenleving is in de kern een bureaucratisch probleem. Er zijn genoeg mensen die de oplossingen al weten, maar de uitvoering wordt (nog) belemmerd door een verstikkend web van bureaucratie: regels, protocollen, procedures, hiërarchieën en een gebrek aan samenwerking.

De oplossing
Easycratie is een nieuwe manier van werken, organiseren en samenwerken in de 21e eeuw –binnen de bestaande spelregels én handig gebruikmakend
van de voor iedereen vrij toegankelijke verworvenheden van de informatietechnologie 2.0. De easycratie is de leukste vorm van bureaucratie. De minst moeilijke. En het leuke is: u kunt er morgenochtend al mee beginnen. Of u nu afdelingsmanager bent, of beleidsambtenaar,
zzp’er, of vrijwilliger bij de plaatselijke sportclub. U hoeft niet te wachten op de volgende verkiezingen of op de volgende directievergadering.
De easycratie is een manier van werken.

OVER MARTIJN  ASLANDER

Martijn Aslander is professioneel lifehacker en verbinder van mensen, informatie en ideeën. In zijn publicaties en als spreker op congressen en bijeenkomsten laat hij de mogelijkheden zien van de hedendaagse netwerksamenleving. De ‘nieuwe renaissance’, waarin kennisverspreiding sneller gaat dan ooit, biedt enorme kansen voor mensen om zich bottum-up te organiseren en sneller, efficiënter en zonder bureaucratie dingen voor elkaar te krijgen.

OVER ERWIN WITTEVEEN

Erwin Witteveen is een journalist die met humor en diepgang ingewikkelde dingen in heldere taal vertelt. Als schrijver, spreker en innovatiedeskundige knaagt hij voortdurend aan vaste gewoontes en oude aannames.